วัดเสมียนนารี central 54

วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร (view more...)

Wat Samien Nari Bangkok 

November 2012

วัดเสมียนนารี ได้รับการประกาศยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งในครั้งนั้นมีวัดได้รับการยกฐานะ ๒๐ วัด

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

วัดเสมียนนารีได้พูดถึงไปบ้างแล้วในเรื่องแมววัดเสมียนนารี (animal 77) วันนี้เรามาพูดกันว่าวัดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด จากเวบของวัดบอกว่า วัดนี้เดิม ชื่อวัดแคราย เป็นวัดราษฎร์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๐๓ โดยสุภาพสตรีชาววังที่มีตำแหน่งเป็นเสมียนพระคลังข้างที่ นามว่า "ท่านเสมียนขำ" ซึ่งตำแหน่งนี้ต่อมาตกเป็นของธิดาของท่าน "คุณท้าวภัณฑาสารนุรักษ์ (เพิ่มรัตนทัศนีย์)" เสมียนพระคลังข้างที่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ท่านทั้งสองได้ทำนุบำรุงวัดนี้มาตลอดตราบเท่าอายุขัยของท่าน ดังนั้นวัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดเสมียนนารี เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ท่านทั้งสองในปี พ.ศ. ๒๕๒๒

วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพ.ศ. ๒๔๒๐ ดำรงฐานะเป็นวัดราษฎร์ จนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ในครั้งนี้มีวัดในกรุงเทพฯ ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงจำนวน ๓ วัด คือ วัดเสมียนนารี วัดธาตุทอง และวัดยาง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ วัดได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนา ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรุงเทพมหานคร

สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ อุโบสถหลังใหม่ ประดิษฐาน พระศรีศากยะพุทธมุนีวงศ์ อุโบสถหลังเก่าเปลี่ยนเป็นวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปสุโขทัย (หลวงพ่อพุทธสุโขอภิโรจนะ หลวงพ่อพุทธโสธร และหลวงพ่อสังกัจจายน์) และศาลาการเปรียญ

thaiphotosite ได้มีโอกาสไปที่วัดนี้ แต่ด้วยเวลาจำกัดจึงไม่ได้เก็บภาพที่กล่าวนี้ ได้แต่ภาพภายนอกและวิหารเจ้าแม่กวนอิม 

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time