จิตรกรรมฝาผนังวัดอัมพวัน central30

จิตรกรรมฝาผนังวัดอัมพวัน จังหวัดสมุทรสงคราม (view more...)

Wall painting in Wat Amphawan Changwat Samut Songkhram

November 2011

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

เรื่องของวัดอัมพวันได้เล่าแล้วใน central29 และ architecture45 ในที่นี้จะพูดถึงจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ ซึ่งมีมาแต่เดิมและได้บูรณะครั้งหลังสุดโดยกรมศิลปากร ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงลงฝีพระหัตถ์เป็นปฐมในการเขียนภาพ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๑ ทั้งหมดเป็นภาพที่เขียนขึ้นเพื่อระลึกถึงพระบรมมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ภาพที่อยู่ด้านหลังพระประธานเป็นภาพภูมิทัศน์รัตนโกสินทร์แผ่นดินรัชกาลที่ ๒ (รูป ๑) ภาพที่ผนังด้านตรงข้ามพระประธานเป็นภาพการเดินทางของสมณฑูตไปศรีลังกากับภาพสถาปนาพระพุทธบาท ในภาพนี้มีฝีพระหัตถ์ทรงลงไว้ด้วย (รูป ๒) ส่วนผนังด้านเหนือ-ใต้ เป็นภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระราชพิธีในองค์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจำนวน ๘ ช่องภาพ ได้แก่ ห้องที่ ๑ พระบรมราชสมภพ ทรงศึกษาอักษรสมัยและโสกันต์ที่บ้านหลวงเมืองบางกอก (รูป ๓) ห้องที่ ๒ พระราชพิธีสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมและทรงผนวช (รูป ๔) ห้องที่ ๓ พระราชพิธีอุปราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๙ (รูป ๕) ห้องที่ ๔ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รูป ๖) ห้องที่ ๕ พระราชพิธีรับและสมโภชพระยาเศวตกุญชร สมโภชพระบุษยรัตน์และพระราชพิธีลงสรงเจ้าฟ้ามงกฎ (รูป ๗) ห้องที่ ๖ สร้างเมืองนครเขื่อนขันฑ์ ฑูตเฝ้า และรับครัวมอญ (รูป ๘) ห้องที่ ๗ พระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกฎและพระราชพิธีวิสาขบูชา (รูป ๙) และห้องที่ ๘ การสร้างวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม สร้างเมืองสมุทรปราการและการสถาปนาพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม (รูป ๑๐) นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมพระราชนิพนธ์บทละคร เรื่องสังข์ทอง อิเหนา ไกรทอง และคาวี อีกด้วย 

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time