บึงบรเพ็ด-central15

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (view more...)

Borapet Lake (Bung Borapet) Changwat Nakhon Sawan

(Febuary 1999)

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

บึงบอระเพ็ด จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 132,737 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ๓ อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง เดิมเป็นพื้นที่ราบ มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในฤดูฝน ต่อมาได้มีการสร้างประตูน้ำบริเวณคลองบอระเพ็ด เพื่อกักเก็บให้มีน้ำขังอยู่ในพื้นที่ตลอดปี จึงทำให้บริเวณนี้กลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ หรือเป็นบึงกว้าง เป็นแหล่งรวมความหลากหลายของพืชน้ำและสัตว์ต่าง ๆ ที่ต่างก็อาศัยอยู่อย่างพึ่งพากันและกันจวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีพืช ๔๔ ชนิด มีสัตว์ประมาณ ๑๔๘ ชนิด รวมทั้งจระเข้และนกเจ้าฟ้าสิรินธรซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอีกด้วย พืชที่มีอยู่ในบึงบอระเพ็ดเป็นพรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ (aquatic plant หรือhydrophyte) ซึ่งหมายถึงพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำ โดยเจริญเติบโตลอยอยู่ที่ผิวน้ำ (floating plant) โผล่เหนือน้ำ (emerged plant) อยู่ใต้ผิวน้ำ(submerged plant)  หรือเจริญอยู่ตามที่ตื้นชายน้ำ (marginal plant) พืชลอยน้ำเป็นพืชที่นกใช้อยู่อาศัย เช่น กกชนิดต่าง ๆ หญ้าไทร จอก จอกหูหนู บัวชนิดต่าง ๆ ได้แก่ บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) บัวสาย (Nymphaea lotus L.) บัวเผื่อน (Nymphaea stellata willd.) บัวจงกลนี (Nymphaea sp.) บัวบา (Nymphoides indica (L.) Kuntze) และบัวมะลิหรือบัวเข็ม (Nymphoides cristata (Roxb.) Kuntze) ฯลฯ (ข้อมูล พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด โครงการสำรวจความหลากหลายของพรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค์ ๒๕๔๕)

ภาพเหล่านี้ถ่ายเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time