โบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถว central43

โบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีศรีชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (view more...)

Historic Monuments in Wat Chedi Chet Thaeo, Si Satchanalai Historical Park, Changwat Sukhothai

June 2012

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

วัดเจดีย์เจ็ดแถว ตั้งอยู่หน้าวัดช้างล้อม (central42) ในเขตกำแพงเมืองศรีสัชนาลัย โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก โบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ประทานทรงดอกบัวตูมที่อยู่ด้านหลังของพระวิหารและมีเจดีย์รายรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่าง ๆ ๓๓ องค์ ทั้งหมดนี้ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว นอกกำแพงมีโบสถ์และบ่อน้ำ เดิมเคยมีคูน้ำล้อมรอบ จะเห็นได้ว่า โบสถ์นั้นแยกอยู่ต่างหากเพื่อกิจของพระสงฆ์โดยเฉพาะ อันเป็นแบบนิยมของกรุงสุโขทัย เช่นเดียวกับเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบิณฑ์ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสมัยสุโขทัย ภายในเจดีย์ประธานมีเจดีย์มีซุ้มโถงที่เดินเข้าไปภายในได้ ซุ้มโถงนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปูนปั้น มีภาพจิตรกรรมเป็นภาพพระพุทธเจ้าแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดากษัตริย์เฝ้าถวายดอกไม้ ที่ซุ้มเล็ก ๆ ประกอบซุ้มโถงทั้งสองด้านประดิษฐานพระพุทธรูปลีลาปูนปั้น ส่วนซุ้มจรนัมด้านหลังเรือนธาตุจะทำเป็นพระพุทธรูปนาคปรกงดงาม ต่อจากเรือนธาตุเป็นเจดีย์ทรงกลม ๕ องค์  มีองค์ใหญ่เป็นประธานและประจำมุมทั้ง ๔ ทิศ ประดับด้วยพระพุทธรูปลีลาปูนปั้นในซุ้มเรือนธาตุ

 เจดีย์รายที่วัดนี้มีรูปแบบจากอิทธิพลศิลปะจากที่หลายแห่ง เช่น ลังกา พุกาม

วัดเจดีย์เจ็ดแถวเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นภายหลังโดยราษฏร์ในท้องถิ่น สาเหตุเพราะพบเจดีย์จำนวนมากมายหลายแถวภายในวัด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า วัดเจดีย์เจ็ดแถวเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระราชวงค์สุโขทัย (ข้อมูลจาก นำชมอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรของกรมศิลปากร ๒๕๕๓) 

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time