แม่น้ำเจ้าพระยา-landscape19

"ธารปัจฉิมวัย" แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี (view more...)

"an old age stream" Chao Phraya River Changwat Nonthaburi

(April 2011)

More details


฿20 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

แม่น้ำเจ้าพระยา ถึอเป็นแม่น้ำสำคัญของภาคกลาง ในอดีตใช้เป็นเส้นทางการติดต่อที่สำคัญระหว่างจังหวัดในภาคกลาง ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ ถืงกรุงเทพมหานคร ใช้เป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำจากแหล่งผลิตบรรทุกใส่เรือสินค้าในจังหวัดภาคกลางส่วนเหนือ (นครสวรรค์) ลงมาจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อยุธยา นนทบุรี จนถึงกรุงทพมหานคร ปัจจุบันเส้นทางขนส่งทางบกมีมากและสะดวกกว่าการขนส่งทางน้ำจึงลดไป ใช้เป็นเพียงเส้นทางติดต่อใกล้ ๆ 

แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทางน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ราบ มีลักษณะเป็นสายน้ำคดงอ โค้งตวัดไปมา น้ำในลำธารไหลช้า การกัดเซาะเป็นไปทางด้านข้างของลำน้ำ ไม่กัดเซาะทางลึก  ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นธารน้ำที่อยู่ในช่วงการกร่อนขั้นอายุมาก หรือเรียกว่า ธารปัจฉิมวัย (old age stream) ผิดกันกับธารน้ำในภาคเหนือหรือบริเวณเทือกเขาซึ่งเป็นต้นน้ำ ธารน้ำที่เกิดในบริเวณนี้จะมีลักษณะน้ำไหลแรง ทางน้ำค่อนข้างตรงไม่โค้งตวัดไปมา การกัดเซาะทางลึกรุนแรง ทำให้หน้าตัดร่องธารเป็นรูปตัววี และมักมีน้ำตกเกิดขึ้นเป็นตอน ๆ ธารน้ำที่มีลักษณะดังกล่าวเรียกว่า ธารปฐมวัย (young stream)

ภาพเหล่านี้ถ่ายเมื่อ เดือนเมษายน ๒๕๕๔

landscape19

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time