ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

เกาะหมาจู-south14

เกาะหมาจู-south14

"เกาะหมาจู"เขาหินปูนที่อ่าวพังงา จังหวัดพังงา

 "Ko Ma Ju" in Phang-nga Bay Changwat Phang-nga

(Ma Ju is named after one kind of dog and Ko means island)

(March 1999) 

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿30

1 รายการในร้านค้า

สินค้าชิ้นสุดท้านในร้าน

เกาะหินปูนที่อ่าวพังงา จังหวัดพังงา  เพราะมีลักษณะเหมือนหมาจูจึงเรียกกันว่าเขาหมาจู ในอ่าวพังงาก็เช่นเดียวกับอ่าวนางที่กระบี่ หรือแม้แต่ที่หาดปากเม็ง จะพบเขาหินปูนลูกโดดกระจายตัวอยู่ในทะเล เขาเหล่านี้มีรูปร่างลักษณะเอื้อให้เกิดจินตนาการเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย เขาหินปูนจะต้องมีถ้ำเป็นของคู่กัน และที่เห็นได้บ่อยครั้ง คือ ต้องมีภาพเขียนสีของคนโบราณ และการเขียนชื่อหรือสลักชื่อหรือข้อความของคนสมัยปัจจุบันควบคู่อยู่ด้วยเสมอ ถ้ำจัดเป็นที่หลบภัยธรรมชาติหรือที่พักพิงอย่างดีของมนุษย์โบราณ เมื่อได้อาศัยแล้วความเป็นศิลปินที่เป็นยีนแห่งความเป็นมนุษย์ จะเร่งเร้าให้เกิดความต้องการบันทึกสภาพแวดล้อมของตัว จึงทำให้เกิดภาพเขียนขึ้น

ภาพนี้ถ่ายเมื่อ  เดือนมีนาคม ๒๕๔๒

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time