ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

ต้อยติ่งเทศ nature95

ต้อยติ่งเทศ nature95

ต้นต้อยติ่งเทศ กรุงเทพมหานคร (view more...)

Ruellia in Bangkok

(July 2011)

วันนี้ขอเพิ่มรูปภาพของดอก ใบ และเม็ดของต้นต้อยติ่งให้ดูเพื่อเปรียบเทียบกับดอก และใบของต้นต้อยติ่งเทศ เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างพืชทั้งสองสกุลนี้ โดยต้นต้อยติ่งเทศเริ่มที่ภาพ ๑-๔ และต้อยติ่งเริ่มที่ภาพ ๕-๘ (๕ ส.ค. ๕๔)

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿30

1 รายการในร้านค้า

สินค้าชิ้นสุดท้านในร้าน

ใน nature50 ได้เคยกล่าวถึงดอกต้อยติ่งไว้ว่า มี ๒ ชนิด ชนิดดอกเล็กสีม่วงแดง ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕ บอกว่า เมล็ดใช้ทำยาพอกฝี และต้อยติ่งดอกใหญ่สีม่วงน้ำเงินที่บางทีเรียกว่า "อังกาบฝรั่ง" ในตอนนั้นไม่มีรูปภาพของต้อยติ่งดอกใหญ่ให้ชม ขณะนี้ได้ภาพมาแล้ว ได้มาโดยไม่รู้ว่า นี่คือต้อยติ่งดอกใหญ่ที่ตามหา พอดีได้หนังสือ พรรณไม้สีม่วง ของเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ๒๕๕๓ มาจึงทราบว่าชื่อ ต้อยติ่งเทศ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบเดี่ยวรูปแถบยาว ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อ ๒-๓ ดอก มีสีม่วง ชมพู รูปลำโพง โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น ๕ กลีบ แผ่บานออก กลีบดอกหยักย่น ต้อยติ่งชนิดนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ruellia squarrosa (Fenzl.) Cufod จัดอยู่ในวงศ์ Acanthaceae ชื่อวงศ์ของกาญจนกุลน่าจะพิมพ์ตกตัวเอในตำแหน่งที่ ๗ ไป อ่านแล้วดูไม่คุ้นเลยขอเชื่อของราชบัณฑิตย แต่ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของราชบัณฑิตยระบุว่าเป็น Ruellia tuberosa Linn. ชื่อชนิดไม่เหมือนกันแต่ไม่มีรูปให้ดู รูปที่ถ่ายเอาไว้เทียบดูแล้วเหมือนของกาญจนกุล ดังนั้นจึงขอฟันธงว่า รูปที่ได้นำเสนอในนี้เป็น "ต้อยติ่งเทศ" ชื่อ Ruellia squarrosa

ต้อยติ่งและต้อยติ่งเทศนั้นมีใบลักษณะแตกต่างกันอย่างมาก ใบของต้อยติ่งเทศมีลักษณะดูแข็ง แคบแหลมยาว สีออกแดง ๆ ส่วนใบของต้อยติ่งมีลักษณะบาง สีเขียว และไม่แหลมยาว สำหรับฝักของต้อยติ่งเทศ ขณะถ่ายภาพนั้นยังไม่มีฝัก เลยไม่ทราบว่าจะเหมือนของต้อยติ่งหรือไม่ที่เมื่อถูกน้ำแล้วจะแตกดังเพียะ ๆ และเม็ดกระจาย ถ้าได้เห็นเมื่อใดจะรีบมาบอก

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time