ต้นตะขบ nature163

ต้นตะขบ  กรุงเทพมหานคร (view more...)

Manila cherry in Bangkok

March 18, 2012 

KU Fishery ได้ไปดูและถ่ายภาพต้นตะขบมาให้ดูแล้ว ภาพที่ ๗-๙ มีตุ่มแหลมสั้น ๆ ตามลำต้น ภาพที่๑๐-๑๒ เป็นกิ่งผิวเรียบ  แถมกะปอมมาให้ดูด้วย ๑ ตัว

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

ตะขบ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕ กล่าวว่า เป็นชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล  Flacourtia วงศ์ Flacourtiaceae เช่น ตะขบไทย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Flacourtia rukam Zoll. et. Mor. ซึ่งเป็นตะขบชนิดที่ต้นมีหนาม ผลกลม เมื่อสุกมีสีม่วงแดงหรือแดงเข้ม รสหวาน รากใช้ทำยาได้ อีกชนิดหนึ่งเรียกว่า ตะขบฝรั่ง ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Muntingia calabura Linn. อยู่ในวงศ์ที่แตกต่างจากตะขบไทย คือวงศ์ Elaeocarpaceae (แต่ในพจนานุกรมสัตว์และพืชในเมืองไทยของวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ๒๕๓๙ ว่าอยู่ในวงศ์ Tiliaceae) ตะขบฝรั่งเป็นชนิดต้นไม่มีหนาม ผลกลมเล็กกว่าตะขบไทย เมื่อสุกมีสีม่วงแดง รสหวาน (ไม่พูดถึงสรรพคุณทางยาแบบตะขบไทย) เที่ยงบูรณธรรมท่านว่า ตะขบฝรั่งเป็น พรรณไม้พุ่มยืนต้นจากต่างประเทศ (ข้อมูลตามเว็บว่า มีถิ่นกำเนิดในอัฟริกาใต้)

ตามตำราของเที่ยงบูรณธรรม ตะขบที่อยู่ในสกุลเดียวกับตะขบไทยมีอีก ๒ ชนิด คือ ตะขบควาย ชื่อพื้นเมืองของชาวเหนือ มะเกว๋นควาย ชาวใต้เรียก ครบ เป็นพรรณไม้ยืนต้นจากต่างประเทศ มีชื่อวิทยาศาสตร์ Flacourtia jangomas Raeusch. และตะขบป่า ชื่อพื้นเมือง มะเกว๋นป่า หรือมะเกว๋นนก (เหนือ) เป็นพรรณไม้พุ่ม มีชื่อวิทยาศาสตร์ Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. สำหรับตะขบฝรั่ง มีชื่อพื้นเมืองว่า ครบหรั่ง หรือตะขบ ส่วนตะขบไทยมีชื่อพื้นเมือง ครบดง (ใต้) 

ต้นที่นำมาเสนอวันนี้ต้องให้ KU Fishery ไปดูมาให้แจ้งว่า ลำต้นมีหนามหรือไม่มี จะได้ฟันธงว่า เป็นตะขบไทยหรือตะขบฝรั่งกันแน่ เพราะเป็นทางเดียวที่จะบอกได้ ยิ่งถ้าได้ขนาดของลูกมาเปรียบเทียบก็ยิ่งจะเจ๋ง ชัวร์ป้าดเลย อ้อ.. ชื่อสามัญ Manila cherry เป็นชื่อของตะขบฝรั่ง (ตามเที่ยงฯ) ชื่อสามัญของตะขบอื่น ๆ ท่านไม่กล่าวถึง 

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time