สัตว์ในเทพนิยาย ตอนที่ ๑๒ architecture67

สัตว์ในเทพนิยาย ตอนที่ ๑๒ กลุ่มกวาง (view more...)

Deers in Fairy Tales

April 2012

More details


฿0 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

กวางเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่นำไปใช้เป็นแบบในเทพนิยาย ดังเช่น สัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ในครั้งนั้น thaiphotosite ได้มีโอกาสไปเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกับเขาด้วยเหมือนกันไปในวันท้าย ๆ แล้ว สิ่งที่ชอบก็เป็นรูปปั้นเล็ก ๆ ของสัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุเหล่านี้ รูปที่เกี่ยวกับกวางนั้น เก็บยากมากเพราะอยู่ไกล และไม่รู้จักในแต่ละชนิดอย่างแท้จริง จึงเพียงถ่ายเอาเท่าที่ได้ วันนี้ภาพที่นำเสนอในกลุ่มของกวาง ซึ่งมีเพียง ๔ ชนิด จึงมีแต่ภาพไกล ๆ รวมอยู่กับกลุ่มอื่น ๆ  ต้องขออภัยกันไว้ด้วย

สัตว์หิมพานต์ในกลุ่มกวางมี ๔ ชนิด ดังนี้

๑ กวางหัวเหม มฤคเหมราช เป็นพวกที่มีลำตัวเป็นกวาง หัวเป็นเหม มีปีก (ภาพที่ ๑)

๒ กวางหางปลา มฤคนที หัวและลำตัวเป็นกวาง หางเป็นปลา (ภาพที่ ๒ มุมขวาบนของภาพ)

๓ กวางหัวนก ทิชากรมฤค ตัวและขาเป็นกวาง หัว ปีกและหางเป็นนก (ภาพที่ ๓ ตัวที่อยู่บน)

๔ ยักษ์ครึ่งกวาง มารีศ ท่อนบนเป็นยักษ์ ท่อนล่างเป็นกวาง (ภาพที่ ๔ ตัวสีขาว)

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time