โบราณสถานวัดโบสถ์ central53

โบราณสถานวัดโบสถ์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (view more...)

Ancient monuments in Wat Bot, Amphoe Swankhalok Changwat Sukhothai

June 2012

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

วัดโบสถ์เป็นวัดที่มีการก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยตอนต้นหรืออาจจะก่อนหน้านั้น ศิลาจารึกหลักที่ ๒ ของวัดศรีชุมกล่าวว่า เมืองบางขลังเป็นที่รวมพลของพ่อขุนบางกลางหาว (ต่อมาสถาปนาเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ กษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์พระร่วง) และพ่อขุนผาเมือง ก่อนจะนำกำลังไปขับไล่ขอมสมาดโขลญลำโพงออกจากเมืองสุโขทัย (central34) วัดโบสถ์มีสภาพเป็นวัดร้างมาโดยตลอด จนกระทั่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในวันที่ ๒๙ กัยยายน ๒๕๕๐ และวัดโบสถ์ได้ยกขึ้นเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฏของเถระสมาคมในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ขณะนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างโบสถ์ในที่ใหม่เพื่อใช้แทนโบสถ์เก่าที่ได้เคยสร้างทับลงบนโบสถ์ดั้งเดิมที่มีมาแต่สมัยโบราณ และปัจจุบันมีสภาพชำรุดใช้การไม่ได้

สิ่งก่อสร้างในวัดโบสถ์ที่ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถาน คือ มณฑป และโบสถ์หรืออุโบสถหลังเก่า จากการขุดค้นทางโบราณคดีในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ พบว่า มณฑปมีขนาดกว้างด้านละ ๑๔ เมตร ก่อด้วยศิลาแลงย่อมุม ๒๐ มุม มีทางเข้าออกเฉพาะด้านทิศตะวันออก ที่ผนังด้านทิศเหนือ ใต้ และตะวันตกพบร่องรอยของพระพุทธรูปยืน บริเวณด้านล่างของฐานมณฑปเป็นแท่นบูชารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังมณฑปหนาประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ภายในเดิมประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปัจจุบันไม่มีแล้ว มณฑปตั้งอยู่กลางกำแพงแก้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ ๒๖ เมตร ก่อสร้างด้วยการนำแท่งศิลาแลงมาปักเรียงติดกันทับหลังด้วยท่อนศิลาแลง มีทางเข้าออก ๒ ทาง คือด้านตะวันออกและตะวันตก รอบมณฑปเป็นลานปูด้วยศิลาแลง นอกประตูด้านตะวันออกเป็นวิหารที่เหลือแต่เพียงฐาน ไม่มีเสา ตัวโบสถ์ก่อด้วยอิฐฉาบปูน ยกพื้นราว ๒๐ เซนติเมตร มีชานยื่นออกมาทั้งสี่ด้าน พื้นวางเรียงด้วยอิฐ มีการก่ออิฐเป็นฐานของใบเสมาทั้ง ๔ ทิศ เครื่องบนเป็นเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาแบบชายพับ บริเวณนอกอาคาร พบฐานโบราณสถานก่อด้วยอิฐ สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ราย ๒๒ องค์ ฐานเจดีย์บางองค์เป็นเจดีย์บรรจุอัฐิ โบราณวัตถุขุดพบชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรม เช่น ป้านลมปูนปั้นรูปใบหน้าบุคคล ตะปูเหล็ก ชิ้นส่าวบราลีเนื้อแกร่งเคลือบจากเตาศรีสัชนาลัย ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ชิง ชิ้นส่วนพระพุทธรูปดินเผา ภาชนะบรรจุกระดูกเผาไฟ ก้อนอิฐจารึกตัวอักษร 

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time