ซุ้มแบบบายน architecture 91

ซุ้มแบบบายน จังหวัดสุโขทัย (view more...)

The arts of Bayon in Changwat Sukhothai

Febuary 2013

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในสมัยเมื่อ ๘๐๐ ปี หรือก่อนหน้านั้น ดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิยังไม่มีการขีดเส้นแบ่งอาณาเขตอย่างชัดเจนเช่นในปัจจุบัน เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยป่าเขา มีชุมชนเล็กบ้างใหญ่บ้างกระจายตัวอยู่ตามที่ราบลุ่มใกล้ลำน้ำ....

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

ชุมชนเหล่านี้นาน ๆได้เดินทางไปมาหาสู่กัน หรือรุกรานกัน มีการต่อสู้ มีแพ้มีชนะ มีการกวาดต้อนเชลยไปชุมชน (บ้านเมือง) ของตน ไปเป็นทาส เป็นแรงงาน และเพราะเป็นมนุษย์ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนและญาติ หรือแม้แต่การกลับกลายเป็นนายของลูกทาสจึงเกิดขึ้น และเพราะความเป็นมนุษย์อีกเหมือนกันจึงทำให้บางคน บางพวกต้องกลับมายังถิ่นเดิมที่จากมาในขณะที่บางพวก บางคนก็ตั้งรกรากกันในที่ใหม่โดยไม่หวนคืนกลับ เรื่องเหล่านี้ก็ยังคงเป็นอยู่จนถึงปัจจุบัน ที่ผู้อพยพ หรือพลัดถิ่นได้กลายเป็นพลเมืองของประเทศนั้น ๆ ไปเมื่อมีการแบ่งแยกดินแดนอย่างถาวร ดังเช่นชาวไทยที่กลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติไปต้องออกมาเรียกร้องขอให้ทางการไทยรับเป็นพลเมือง บุคคลเหล่านี้น่าสงสารและน่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง

ศิลปะแบบบายนที่ปรากฏบนซุ้มประตูทางเข้าของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงเป็นประจักษ์พยานให้เห็นถึงการไปมาหาสู่กันของผู้คนในแถบสุวรรณภูมิ ศิลปะแบบบายนเริ่มต้นที่อาณาจักรเขมรโบราณ ยุคนครธมเรืองอำนาจ นครธมและนครวัดตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบของประเทศกัมพูชาห่างจากชายแดนไทยที่อำเภออรัญประเทศเพียง 2 ชั่วโมง นับว่าไม่ไกลกันเลย ที่นครธมมีปราสาทบายน ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ที่ยอดของปรางค์จำนวน ๕๔ ยอดทำเป็นรูปหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (บ้างก็ว่าคือหน้าของพระเจ้าชัยวรมันนั่นแหละ) จำนวน ๔ หน้าหันออกทั้ง ๔ ทิศ และที่ซุ้มประตูทางเข้าปราสาทตาพรหมก็ทำแบบนี้เช่นกัน การที่เราพบศิลปะการสร้างซุ้มประตูทางเข้าที่มียอดเป็นรูปหน้าคน ๔ หน้าที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงหรือสวรรคโลกทำให้ทราบว่า เมื่อ ๘๐๐ ปีที่แล้วมาประชาชนเมืองเสียมเรียบและสุโขทัยเป็นเพื่อนบ้านที่ไปมาหาสู่กันฉันญาติ 

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time