สัตว์ในเทพนิยาย ตอนที่ ๑๕ architecture69

สัตว์ในเทพนิยาย ตอนที่ ๑๕ พวกมังกร (view more...)

Animals in Fairy Tales (Dragon)

April 2012

More details


฿0 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

มังกรเป็นสัตว์ในเทพนิยายของจีน มีรูปร่างคล้ายงู แต่มีตีน และมีเขา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานท่านว่าไว้ thaiphotosite ถือคติ เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด จึงว่าตามท่าน)

สัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ มีสัตว์ในกลุ่มมังกร รวมอยู่ด้วยจำนวน ๙ ชนิด นับว่าไม่น้อยเลยทีเดียว มาว่ากันเลยดีกว่า ว่ามีตัวอะไรบ้าง อย่าลืมว่า ข้อสรุปสั้น ๆ ด้านหน้าในแต่ละข้อ เป็นของ thaiphotosite กรมศิลป์ท่านไม่ได้ว่า

๑ มังกรหางปลา มัจฉามังกร หัวและลำตัวเป็นมังกร หางเป็นปลา (ภาพที่ ๑ สองตัวซ้ายมือ)  ๒ มังกรหัวนก สกุณมังกร ลำตัวและหางเป็นมังกร หัวเป็นนก (ภาพที่ ๒ ตัวล่างสุด) ๓ มังกรหัวคชสีห์ มกรคชสีห์ ลำตัวและหางเป็นมังกร หัวเป็นคชสีห์ (หัวสิงห์ที่มีงวงและงา ภาพที่ ๓ อยู่รวมกับเหรา) ๔ นาคสี่ขา เหรา ลักษณะเหมือนนาคแต่มีสี่ขาแบบมังกร (ภาพที่ ๓ ตัวสีแดง) ๕ นกหัวมังกร มังกรสกุณีลำตัวเป็นนกหัวเป็นมังกร (ภาพที่ ๔) ๖ สิงห์หัวมังกร สีหรามังกร ตัวเป็นสิงห์หัวเป็นมังกร (ภาพที่ ๕ ตัวสีน้ำตาลแดงด้านหลัง) ๗ ม้าหัวมังกร อัสดรเหรา ลำตัวเป็นม้า หัวแบบมังกร มีเขาและเครา (ภาพที่ ๖ ตัวหันหน้าลงล่าง) ๘ สิงห์หัวมังกร มังกรวิหก ลำตัวเป็นสัตว์สี่เท้า หัวเป็นมังกร ปีกและหางเป็นนก (ภาพที่ ๗) ๙ สิงห์แปลง ไกรสรจำแลง ลักษณะคล้ายมังกร ตัวและเ้ท้าคล้ายสิงห์ พื้นสีม่วงอ่อน (ภาพที่ ๘)

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time