ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

ปลาบู่รำไพ - animal 69

ปลาบู่รำไพ - animal 69

ปลาบู่รำไพ กรุงเทพมหานคร (view more...)

Queen Rambai's Goby in  Bangkok july 2012

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿30

1 รายการในร้านค้า

สินค้าชิ้นสุดท้านในร้าน

ปลาบู่รำไพ

ชื่อสามัญ:Queen Rambai's Goby

ชื่อวิทยาศาสตร์:Mugilogobius rambaiae(Smith,1945)

Family:Gobiidae

 พบครั้งแรกในลำคลองสายหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2488(ค.ศ. 1945) ถูกอนุกรมวิธาน โดยอธิบดีกรมประมงคนแรกคือ ดร.ฮิว แมคคอร์มิค สมิท ได้มีการตั้งชื่อเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 คือ Queen Rambai's Goby เป็นปลาน้ำจืดที่มีอิทธิพลน้ำทะเลเข้าถึง ขนาดเล็ก โตเต็มวัยประมาณ 3-4 เซนติเมตร มีลำตัวยาวทรงกระบอกหัวเล็ก  มีพฤติกรรมชอบอยู่รวมกลุ่มใต้ท้องน้ำ พบกระจายพันธ์อยู่ในประเทศไทย พม่า อินเดีย มาเลเซีย ในประเทศไทยพบในภาคกลาง และภาคใต้ทั้งชายฝั่งตะวันตก ส่วนฝั่งตะวันออกพบเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันเป็นปลาที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time